UČIVO
Sem vložte podnadpis

4.9. Zahájena výuka - matematika - opakování násobilky, +, - do 100 , prvouka - kladné a záporné lidské vlastnosti, částečně AJ a hlavní částí dnešní výuky bylo seznámení s projektem a nástup do ponorek. Již jsme vypluli a nyní se nacházíme na Antarktidě - říkáme si zajímavosti, zazpívali si písničku, připravili šňůrku na perly, vyplnili palubní lístek, připravili list se ZOO a každý si dnes domů odnesl list na tučňáka a na lachtana. Doma si nalepí do Projektíku, ozdobí, vyplní a naučí. Pokud to bude mít, předstoupí před kapitána a bude povídat o daných zvířátkách. Požádala jsem děti, kdo může půjčit na pár dnů mřížku na dělání ledových kostek, tak budu moc ráda. Čeká je skupinová soutěž s ledovými kostkami. Jinak moc děkuji maminkám, které mi posílají náplasti a polštářky..... zrovna dnes jsem jedno dítě ošetřovala.

9.9. Mřížku máme ( děkuji a po akci vrátím). Podpořte, prosím děti,aby si pospíšily se zvířátky, čekají nás další. V úterý budu kontrolovat D.Ú. z AJ a ve středu zkoušet básničku. V pátek nebudu ve škole, ale výuka samozřejmě je, plán předložím. Učíme se násobilku 6, poznaly nové prostředí ALGEBROGRAMY, v ČJ opakujeme slovní druhy, tvrdé a měkké souhlásky, pojem slovo, věta, slabika, písmeno/ hláska, vyjmenovaná slova po B, v PRV pravidla silničního provozu se zaměřením na chodce a dopr. značky, v AJ opakujeme představení, základní konverzaci, barvy a tento týden budou číslovky. Jen doma procvičte psaní barev, budou psát diktát ( zatím jen na razítko). Od pondělí můžou děti nosit ke kontrole čtenářské deníky.

11.9. Již jsme opustili Antarktidu a plujeme ke břehům Ameriky. Společný úkol posádek bude výroba indiánské čelenky, totemu, stanu a kouzelné hůlky. Stan a hůlku budou tvořit v pátek o PV, ale čelenku a totem ( rulička od toaletního papíru) vytvoří doma. Čas mají do 27.9.

Ve čtvrtek nás čeká diktát z ČJ. Kdo bude mít zájem, může si ho vyzkoušet. Najdete ho v učebnici na str.9/ 8

18.9. Stále moc dětí nenosí čtenářské deníky. Noste zápisky knížek i z prázdnin. Dnes byla zahájena výuka hry na flétnu. Zítra jim předám noty domů na trénování - máme noty A, H. Učíme se správné držení flétny, dýchání, při hraní používání nohy na odpočítávání dob. Ve čtvrtek nás opět čeká diktát z ČJ ( učebnice str. 12/1 na párové souhlásky P/B). Z Aj se bude psát diktát na čísla 1 - 12.

1.10. Opakovat násobilku 6, vyjmenovaná slova po B, učit se zvířátka z Projektíku.

8.10.Následující týden nás čeká - test z ČJ v PS 20-21, diktát uč. 21/7( středa), přinést domeček s adresou, Projektík - medvěd lední - sehnat obrázek a v matematice budou úlohy, zkoušení básničky ŘÍJEN ( čítanka 20), mít hotovou písanku 6,7 a myší sešit - 4 ( BÝT), kdo neodevzdal plán ze září, tak prosím přinést, další ten informovaný souhlas s focením a natáčením, podepsaný souhlas s výletem a ředitelské volno. Stále platí - nosit semínka z vydlabané dýně.  Trénovat hru na flétnu - A,H,G . Ve čtvrtek budu chybět - mám školení v Praze. Pořiďte, kdo má zájem, 2 trojúhelníková pravítka a já je naučím něco navíc z geometrie. 

15.10. Dnes jsem na zkoušela celou třídu z dopravních značek a někteří mají špatný výsledek. Zůstaňte, prosím v klidu, já si to teď s dětmi budu více opakovat a opět zkoušet, aby každý měl možnost opravit si známku a hlavně znal některé dopravní značky. 

Učivo - M - indické násobení, násobilka 7, budeme se učit rýsovat rovnoběžky ( pořiďte ta 2 pravítka), ČJ - věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce, slova s více významy, AJ - PETS, nezapomínat na úterky - FLÉTNA!!! Trénovat noty ( c,d,e,f,g,a,h) !

7.11. ČJ - vyjmenovaná slova po B a L , slovní druhy, určování mluvnické kategorie ROD u podst.jm., M - násobilka 8, rýsování rovnoběžek, písemné sčítání, pojmy - xkrát více, xkrát méně, o x méně, o x více, PRV - mapa ČR- vysočiny, nížiny, řeky, světové strany, hl.město, okolní státy, kraje, AJ- pocity, časování slovesa BÝT ( trénujeme v ČJ i v AJ) v přítomném čase

15.11. Rozdaná zvířátka v projektu -  sova, ibis, želva, lachtan, tučňák, orel, ara, nutrie, medvěd lední, leguán, cejn, vlk, slon, žirafa ( bude 21.11.)

20.11. M-G- nové učivo polopřímky, hodnota úhlů- stupně, rýsování kolmice,  AJ - sloveso MÍT - plná forma i zkrácená, obličej, trénování divadla, abeceda. Velmi chválím děti( připravující se na vystoupení), které hrají na flétnu. Již nyní hrají výborně. 

6.1. Trénovat rýsování kružnic, opakovat vše z AJ UNIT 1 - 6, CJ - vyjmenovaná slova B, L,M, P, slovní druhy - všechny, číst nahlas!!!, připravit knížky na referát, M- násobilku stále pilovat, různé slovní úlohy na rozvoj logického uvažování,  

3.2. Trénovat vyjmenovaná slova S, stále násobilku, sčítání a odčítání - písemné ( pod sebou)

9.3. M - stále platí násobilka, písemné násobení, písemné sčítání a odčítání, římské číslice, rýsování trojúhelníků, převody jednotek délky, ČJ - všechna vyjmenovaná slova, slovní druhy- určování ve větě,  kategorie u podst. jm. - číslo a rod, u slovese - osoba, číslo, čas ( zatím jen ústně procvičujeme), AJ - dokončili jsme téma jídlo a přehoupneme se na zvířátka. Kdo má dopsaný sešit, prosím dokupte nový. Hlídejte dětem úterní přípravu na HV - notový sešit a flétnu!!!

31.3. M - písemné násobení jednociferným činitelem,  ČJ - slovní druhy, podstatná jména - pád, číslo,rod ( zatím si trénujte vyjmenování pádů)

14.4. M - dělení se zbytkem, dělení typu 120 : 6, různé logické hry a slovní úlohy, ČJ - určujeme u podstatných jmen pád, číslo, rod + zápis, u sloves osobu, číslo, čas + zápis, AJ - ukončeno téma živočichů, PRV - ukončujeme také živočichy.