Projekty
Sem vložte podnadpis

"Králíčkova cesta" - celoroční projekt

Každý žák dostane od králíčka košíček, do kterého si bude během roku vlepovat získané mrkvičky.Každý žák má notýsek, kde si zapíše název měsíce a pod název uvede M( matematika),ČJ( český jazyk), PRV ( prvouka), SKUP. ( skupinová práce).

Bude řešit různé úkoly z uvedených oblastí a získávat razítko králíčka. Kdo získá během měsíce 4 razítka, dostane mrkvičku do košíku.

Na plánu, který je na nástěnce, se vybarví 4 políčka každý měsíc, aby viděli, jak cesta pokračuje.

Na závěr školního roku budou vyhodnoceni nejlepší dívky a chlapce. Všichni, kteří získají mrkvičky, půjdou hledat poklad s překvapením.

Přeji mnoho úspěchů a radosti po celý rok.

Váš KRÁLÍČEK


PILNÍ ČTENÁŘI

Každý vlastní "otevřenou knihu" s panáčkem. Během roku si budou zapisovat přečtené knihy s počtem stránek.

Za každou přečtenou a představenou knihu dostanou " vlásek" ( proužek papíru) pro svého panáčka, který mu nalepí na hlavu.

Na závěr školního roku vyhodnotím 3 nejlepší čtenáře.


VÁNOČNÍ TVOŘENÍ s rodiči

23.11.2017  Den jsme zahájili vystoupením pro rodiče - zdramatizovaná bajka Liška a čáp, zpěv kánonu a anglickou písničkou. Dále jsme se všichni pustili do výroby adventních věnců, následovala výroba přáníček a malého papírového Mikuláše. Při dobrém pohoštění a vyprávění den utekl velmi rychle. Na závěr si děti zahrály stolní hry. Všem rodičům a přátelům dětí moc děkuji za spolupráci, dodané materiály i napečené dobrůtky. Bylo to opravdu příjemné dopoledne.

JARNÍ EKOLOGICKÉ TVOŘENÍ

26.3.2018 Přivítali jsme jaro tvořením. Vyrobili jsme výrobky z PET láhve - košíčky s vajíčky, travička se sněženkami, slepičky a přáníčka. Den nám uběhl velmi rychle. Všechny výrobky máme na výstavě u šaten.

DEN ZEMĚ

20.5. Celý den byl pro děti projektový, kdy se nejprve seznámily s pojmy a následně hrály hru na určení živlu ( voda, oheň, země a vzduch) dle povahy. Tuto hru vyhrála Anička. Následovala výroba větrníku, které si po ukončení odnesly domů. Zaměřili jsme se na živel VZDUCH  a povídali si o jeho různých proměnách, pak v tělocvičně proběhl závod o nejlepšího foukače do míčku - Matyáš, nejlepší družstvo, které udrželo pomocí foukání peříčko ve vzduchu ( Martinka, Arnošt, Kristýnka). Po náročném boji jsme vyrobili vlaštovku a soutěžili, komu nejdál doletí - vyhrála Valinka. Zkrátka celé dopoledne se hrálo, soutěžilo a vyrábělo. 

ZDRAVÁ  SVAČINA

od 23.4. do  20.6. 2018  proběhne ve třídě soutěž. Každý den bude kontrola svačiny a kdo bude mít něco zdravého, získá bodík na soupisku. Po 10 bodech dostane obrázek ovoce/ zeleniny do notýsku a 20.6. bude ukončení a vyhodnocení. Zároveň budou v některých hodinách matematiky řešit úlohy spojené s tímto tématem ( některé jsou dost náročné). Také se seznámí s daným druhem zeleniny, či ovoce a dozví se různé zajímavosti. Výuka je propojena s přírodovědou, vlastivědou a hlavně matematikou. Děti už ví, kdo je Kryštof Kolumbus, odkud pochází brambory, počítaly borůvkové úlohy a všichni ochutnali borůvku. Procvičují logický úsudek, časovou orientaci a  procvičují základní počty, kdy pomocí šifry hledají řešení.

STAVITELÉ  MĚSTA

Od 11.5. procházíme dalším projektem, který jsme zahájili návštěvou sběrného dvora a následně ve skupinách děti tvoří pomocí krabiček, přírodnin a různých doplňků vlastní město, kde mají za úkol zakomponovat  třídění odpadu. Zatím jsou na začátku, ale postupně nám vzniknou 4 města.