Projekty
Sem vložte podnadpis

CESTOVATELÉ  KOLEM  SVĚTA - celoroční projekt

Děti budou rozděleny do výzkumných skupin a vyplují ponorkou objevovat jednotlivé světadíly Zároveň tento badatelský skupinový průzkum bude prolínat druhý projekt, kde budou jako jednotlivci získávat z různých kontinentů zvířata a tvořit si vlastní ZOO. Na začátku hry každý obdrží palubní lístek na ponorku. Na něj si v průběhu plavby bude zaznamenávat objevené světadíly a jednoslovné pojmy charakterizující daný světadíl - můžou si v rámci skupiny pomáhat. Každá ponorka bude mít za cíl projet kolem všech světadílů a zároveň se jako první dostat na ostrov s pokladem ( pokladem bude 5 perel pro každého z ponorky a překvapeníčko - vše bude hledat). Na každém kontinentě je čekají úkoly z různých oblastí - matematiky, pracovní výchovy, výtvarné výchovy, českého jazyka, historie, anglického jazyka a hudební výchovy.

Ve druhém projektu obdrží každý prázdný plánek ZOO, šňůru na získávání perel s háčkem, soupisku všech možných zvířat, která bude získávat. Založí si všichni palubní deník(PROJEKTÍK), kam bude dostávat pravidelně úkoly k danému zvířátku a zároveň tam bude pár informací, které si nalepí do deníku, naučí, vyplní jednoduchý úkol a předstoupí před kapitána ( já) . Předloží vyplněný úkol, zpaměti přeříká naučené informace o zvířeti a získá perlu. 

Souběžně s těmito projekty se bude prolínat zvířátková matematika, kdy opět může získávat perly.

Na závěr celého projektu se vyhodnotí jednotlivci, kdo nasbírá nejvíce perel a všichni  cestovatelé pojedou na opravdový průzkum do ZOO, kde si ověří své nabyté znalosti během plavby, případně ještě něco dál se naučí. V cíli možná objeví poklad!

Cílem celého projektu je naučit se zvířátka z celého světa, poznávat světadíly, pracovat ve skupině a hlavně se naučí UČIT SE!!! To bude velmi prospěšné ve vyšším ročníku, kdy už se tato dovednost očekává.

CUKR

Tento projekt jsme zahájili exkurzí do cukrovaru v Dobrovicích, kde jsme se seznámili s vlastní výrobou cukru. Následně jsme do PROJEKTÍKU provedli zápis a obrazovou dokumentaci. Cukr jsme probrali z trochu širšího úhlu, kdy jsme se naučili, jak se dělí sacharidy a zaměřili se na obsah jednoduchého cukru ve výrobcích. Sbírali jsme různé etiket, které jsme rozdělili do skupin dle hmotnostního obsahu a na závěr vážili cukr dle daných skupin. Děti nyní rády sledují obsah cukru ve výrobcích - počítají přibližný celkový příjem cukru za den. 

INDONÉSIE

Dne 13.2.2019 do naší třídy zavítala studentka z Indonésie, která s námi strávila prakticky celé dopoledne. Již ráno začaly velké přípravy ve třídě, kdy jsme společně připravili pohoštění. Pak jsme vzali studentku na procházku do centra a každý představil v angličtině různá místa našeho města. Po návratu jsme si společně přiťukli na zdraví a pustili se do připravených dobrůtek. Studentce Haně moc chutnaly jednohubky. Následovalo divadlo v angličtině, společná konverzace, zpěv a děti jí naučily hrát karty PRŠÍ. Na závěr představila Hana sebe a svojí zemi. Bylo to opravdu velmi pěkné dopoledne a nejvíce chválím děti, které perfektně připravily stůl a dokázaly bez ostychu komunikovat se studentkou v angličtině.  

Malý eMPík  ( 7.5.2019)

Tato akce je zaměřena na zapojení se dětí do správného způsobu chování a to zejména v oblasti chodců ( přecházení na červenou, mimo přechod, atd.), ale také například cyklistů ( jízda na chodníku, porušování dopravních značek, nesprávně vystrojené kolo, atd.). Děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují přestupkové jednání. Oslovení občané jsou poté dětmi ohodnoceni obrázkem. Pozitivním či negativním.

Akce proběhla s velkým úspěchem. Děti si ověřily znalosti o dopravních značkách a zároveň o správném chování ve městě. Na závěr dostaly malý dáreček.