Čtenářský deník
Sem vložte podnadpis

Máme založené čtenářské deníky s linkami A4. První stránka byla tištěná. Následující budou děti tvořit následovně:

Na jedné straně vpravo bude zápis a vlevo bude obrázek.

ZÁPIS:   Autor -................................................................................................................

             Ilustrace - ...........................................................................................................

             Nakladatelství, rok vydání - ...........................................................................

            Obsah( napsat vlastními slovy jednoduchý obsah knihy)- ..........................

            Komu bych knihu doporučil( - a) - ..................................................................

            Počet stran - ........................................................................................................


Pravidla při hodnocení : Dítě přečte knížku, přinese do školy a já s ním společně zapíši k hodnocení počet stran. V závěru školního roku budu počítat celkový počet stran a z toho budu vyvozovat nejlepší čtenáře.