Aktuality

11.3. Blíží se nám očekáváný výlet. V pondělí vlepím do ŽK lísteček s informacemi. Sraz bude před školou v 7,15h a odjezd v 7,30h. Návrat mezi 12,30 - 13,00h. Kdo je ještě nemocný a v tu středu přijde k autobusu, dejte, prosím vědět SMS. Nezapomeňte dát dětem prášek( kterým se děla špatně) a mně nahlaste,abych o tom věděla. Také přidejte raději nový igelitový pytlík.

Na úterý ( VV) potřebují mít tenký štětec. Budou se učit malovat tenké linky štětcem.

16.3. Dnes proběhla celorepubliková matematická soutěž KLOKAN. Naše děti patří do kategorie CVRČEK ( 2. a 3.třída). V následujících dnech proběhne vyhodnocení ze všech 2.a 3.ročníků. Nyní jsem kontrolovala a vyhodnocovala výsledky naší třídy. Rozhodla jsem se, že udělám třídní soutěž o 3 nejlepší řešitele. Ještě chyběla Valinka, Viktorka a Michalka ( necham je napsat to základní kolo také). Kdo má nad 30 bodů ( celkový počet mohl být 90, ale toho nedosáhl zdaleka nikdo), bude zařazen do dalšího kola, kde se vyhodnotí 3 nejlepší. Do dalšího kola jsou zařazeni následující žáci - Šimánek, Machalíková, Sládečková, Šmucrová, Schwarz, Píbilová a Bobák + pokud se prosadí z těch chybějících ( jinak pořadí zapsaných nesouvisí s pořadím výsledkovým).

19.3. K jmenovaným žákům doplňuji Krejčí a Slavíkovou. Příští týden projdou třídním kolem a vyhodnotím 3 nejlepší. 

Co nás čeká? 26.3. budeme celé dopoledne tvořit " Jarní ekologické tvoření"

                        9.5. půjdeme na nádraží podívat  se na legionářský vlak a následně nás čeká zpracování tématu VLAK 

                       10.5. navštívíme knihovnu, kde bude pro děti připravena přednáška, pak hry a seznámení s knihovnou

                        11.5. sběrný dvůr - podívají se, jak se třídí odpad

10.4. Máme za sebou vyhodnocení matematické soutěže, jarní tvoření a nyní nás čeká zaslání pohledů naším příbuzným a kamarádům. Děti mají zapsané v notýsku. Tady jen raději rekapituluji.

Zítra odesíláme pohledy, proto, kdo bude mít na zítřek, prosím, připravte dětem řádně adresy a známku na pohled. Další dlouhodobější úkol je jeviště a útvar D na pátek. Na pátek mají přinést 5 brambor na PV. Na následující týden naučit básničku z čítanky str.118 ( Metro pro krtky)- napsala jsem její text i na naše stránky v oddíle básničky.

Nezapomeňte na 17.4.2018 TŘÍDNÍ  SCHůZKY, kdy se sejdeme v 15,00 ve třídě společně. Po poslední schůzce přecházím na klasickou, byla asi nejlepší. Vše se řekne najednou a případné osobní potřeby máte možnost řešit po schůzce, popřípadě  jiný den,jak se domluvíme.

18.4. V pátek budeme mít projektový den - Den Země, kdy budeme vyrábět větrníky. Potřebujeme menší korálky s velkými otvory a brčka. Dřevěné tyčky koupím + hřebíčky. Do školy nebrat učení, pouze AJ.  Mrkněte se na rubriku SEZNAM VĚCÍ - je již aktualizovaná pro 3.třídu