Hodnocení
Sem vložte podnadpis

Žáci budou od počátku hodnoceni do žákovské knížky známkou! Je povoleno udělovat známky s + a - . Občas se vyskytne hodnocení slovní.

Další hodnocení bude probíhat formou získávání kuliček do skleniček. Pravidla jsou následující:

Každý den bude možnost získat kuličky v různých aktivitách - výukové, tělovýchovné, domácí úkoly, významný kladný  projev žáka ( např. něco pěkně namaluje, doma něco vytvoří a přinese ukázat, zkrátka bude jeho projev v něčem zajímavý, významný). O kuličky lze i přicházet v případě výrazného porušení třídních pravidel, nevhodného chování. Pokud se bude jednat o závažnější přestupek, bude projednáno s rodiči.

Každý týden v pátek se ukončuje sbírání kuliček a vyhodnocuje. Nad 10 kuliček (včetně) získává žák +  a za tři + dostane samolepku . Zatím negativní hodnocení nebude, to se týká starších ročníků. Na konci pololetí sečtou počet samolepek. Kdo bude mít nad 5, tak získá odměnu. Na konci školního roku vyhodnotím 3 nejlepší dívky a 3 nejlepší chlapce, kteří obdrží pravé medaile ( zlatá, stříbrná a bronzová)

Součástí hodnocení bude tzv. SEBEHODNOCENÍ. Žák si každý měsíc písemně vyplní list, kde sám ohodnotí své schopnosti za předchozí měsíc pomocí vybarvování obličejů ( známí smajlíci)