Hodnocení
Sem vložte podnadpis

1. Elektronická žákovská knížka

2.Kuličky - každý týden vyhodnocení

3.Perly - váží se k celoročnímu projektu a vyhodnocení je plánováno na závěr školního roku

4.Pracovní sešity - pokud dítě zvládne stránku bez chyby ve škole, získá jedničku s hvězdičkou. Za tři takové jedničky zapíši jednu do ŽK