Sběr
Sem vložte podnadpis

Pokyny pro soutěže ve sběru druhotných surovin

( papír, PET víčka)

  • Druhotné suroviny nemusí být zvážené
  • Vyhodnocení bude provedeno 2x do roka (každé pololetí samostatně)
  • Při odevzdání většího množství surovin lze s vedoucí školní družiny předem dohodnout dopravu vozidlem přímo ke sběrovému kontejneru

( po telefonické či ústní dohodě )


Papír:

1. Odevzdávat balíky o maximální hmotnosti 8 kg ( upozorněte, prosím, rodiče )

2. Balíky musí být dobře svázané a v žádném případě nebude akceptován nesvázaný papír v igelitové tašce

3. Na balíčku musí být viditelně označena třída

4. Balíky neskladovat ve třídách

5. Odevzdávat balíky se sběrem lze v průběhu celého školního roku a to u schodiště v přízemí budovy školní družiny denně do 8:00 hodin

PET víčka:

1. Odevzdávat čistá v igelitových taškách

2. Na tašce musí být viditelně umístěna třída žáka

3. Odevzdávat PET víčka lze v průběhu celého školního roku a to u schodiště v přízemí budovy školní družiny denně do 8:00 hodin.

Hliník:

V letošním školním roce sbírat nebudeme - důvody:

- velmi nízké finanční ohodnocení na velké množství hliník. výrobků

- velmi špatné zkušenosti s dobře očištěným odevzdaným hliníkem, který potom nepříjemně zapáchá v prostorách školy ( obaly nejsou umyté, v plechovkách zbytky piva, konzervy se zbytky potravin ).